Home Page Image
 

VÁLLALT KOMPETENCIA TERÜLETEK


 
 


Diákoknak...

 

A kompetencia-alapú oktatás fejlesztési feladatai:

  • Az élmény és az öröm hozzákapcsolása a tanulás folyamatához – az aktív részvétel lehetőségének biztosítása, valamint az egyéni érdeklődés és haladási ütem figyelembe vétele.
  • Az önálló tanulási képesség kialakítása – az információszerzés és -rendszerezés teljes tanulási időszakot végig kísérő gyakorlása, valamint a birtokolt ismeretelemek egyre magasabb szinten történő integrálása.
  • Az elvont iskolai tudáselemek következetes összekapcsolása a diákok napi tapasztalataival és az életkoruknak megfelelő gyakorlati feladatokkal.
  • A megszerzett tudás hasznosságának megélése a felhasználás különböző szintű (közvetlen, analóg és kreatív) lehetőségeinek gyakorlása révén.
  • Kommunikációs és kooperációt igénylő csoportos munkaformák beemelése az iskolai tanulási, probléma megoldási és alkotó folyamatokba.

.

 


   
 

Készítette: www.3wnet.hu